Diagnostika ERI – nejpřesnější diagnostika lidského organizmu

Diagnostika ERI je systém podpory lékařských rozhodnutí a analýz, který pomáhá lékaři rozhodovat v průběhu diagnostiky zdravotního stavu pacienta a volby způsobu léčení. Jeho široké uplatnění je nejen v nemocnicích a léčebných ústavech, ale i v mobilních zdravotních prostředcích či pro použití rodinnými a sportovními lékaři.

Diagnostika ERI je nástrojem k lékařskému vyšetření a umožňuje stanovit široké spektrum patologických stavů a onemocnění, provádět včas diagnostiku a náchylnosti k těmto stavům, zjišťovat příčiny a důvody vzniku nemocí. V průběhu vyšetření je diagnostikován zdravotní stav všech orgánů a systémů pacienta. Přitom se zjišťují nejen společné poruchy v nich, ale určuje se konkrétní lokalizace patologického procesu.

Významnou zvláštností diagnostiky pomocí ERI je zjištění předklinických druhů onemocnění, což dovoluje provádět jejich včasnou prevenci.

ERI pomáhá lékaři provádět:

 • diagnostiku manifestní (prokázané) patologie za účelem dalšího léčení
 • diagnostiku latentní (skryté) patologie za účelem prevence manifestace
 • diagnostiku rizika a funkčních poruch různého původu za účelem prvotní prevence nemocí

Přednosti diagnostiky ERI:

 • významně zkracuje dobu vyšetření a léčení
 • zvyšuje kvalitu a kapacitu profylaktických vyšetření
 • zvyšuje účinnost léčení onemocnění díky individuální volbě léčiv
 • jednoduchá aplikace a snadné použití v terénu

Unikátní vlastnosti a kvalita diagnostiky ERI

 1. UNITOPICKÉ SNÍMANÍ INFORMACÍ– výsledky nezáleží na poloze elektrod na těle člověka.
 2. PASIVITA– přístroj zapisuje přirozené vyzařování organismu pacienta, ale neozařuje ho jako UZI, МRТ, КТ.
 3. RYCHLOST– informace se zapisuje během 30 vteřin.
 4. ODOLNOSTI PROTI RUŠENÍ– na výsledky diagnostiky nemá vliv přítomnost vedlejších zdrojů elektromagnetických polí (mobilního telefonu, počítače, elektrické sítě aj.)

Možnosti využití diagnostiky

1. Orgánovou a vazivovou diagnostiku:

 • žaludečně-střevního traktu,
 • srdečně-cévního systému,
 • ženského močového a pohlavního systému,
 • mužského močového a pohlavního systému,
 • nervového systému,
 • systému kostí a kloubů,
 • bronchiálně-plicního systému,
 • ORL-orgánů (ucho, hrdlo, nos),
 • stomatologie,
 • opthalmologie,
 • mléčných žláz,
 • mezenchymy.
2. Etiologickou diagnostiku:

 • prionů,
 • virusů,
 • baktérií,
 • patogenních prvoků,
 • parazitických plísní (mykóz),
 • cizopasníků,
 • toxinů,
 • disbakterioz.
3. Ekologickou diagnostiku:

 • vitaminů,
 • mikroprvků,
 • radioaktivních prvků,
 • alergenů,
 • geopatogenních zatížení.
4. Systémovou diagnostiku:

 • endokardiálního systému,
 • anabolických procesů,
 • katabolických pochodů,
 • imunitního systému,
 • psychického statusu.

Popis lékařské technologie – diagnostiky ERI

Nový způsob získávání informací o stavu organismu.

V ERI se využívá nový systém získávání bioinformačních charakteristik objektu (živého organismu).

Reverzní snímač.
Je to snímač, který pracuje se spinovými proudy – mění je na elektromagnetické signály, při výkonu elektromagnetického pole menším než 5 mW, koeficient účinnosti kolem 30%. Při porovnání – stejná zařízení, která se používají v lékařských přístrojích pro magnetickou rezonanční tomografii (МRТ), pracují se signály kolem 50 mW s koeficientem účinnosti kolem 0,001% (tj. 30 000-krát nižším než ERI)

Je třeba poukázat na základní rozdíl mezi ERI a jiným zařízením. I když obě dvě technologie pracují se stejnými fyzickými jevy, МRТ je však možné porovnat s radiolokátorem, který vysílá signál a hodnotí jeho ozvěnu (tj. aktivní čerpání energie na úrovní elektronických oblak atomů vyšetřovaného objektu), ERI – pasivní zařízení hodnotí přirozený fón stejných pochodů jako МRТ.

Nový systém «Reverzní komutátor – jednoúčelový procesor».

Používá se zásadně nová architektura reverzního komutátoru, který se skládá z bloku reverzních tlumičů a jednoúčelového kontroléru. Díky zvláštním technologickým řešením se dosahuje stabilního provozu s dynamickými signály ve frekvenčním rozsahu od 0,001 Hz do 386 GHz.

V ERI se používá zásadně nový typ lékařských přístrojů – pasivní

Všechny známé přístroje, které pracují s vlnovou technologií je možné rozdělit na aktivní a pasivní. Aktivní přístroje nahušťují během své funkce zkoumaný objekt energií (radiolokátor, sonar, МRТ aj.). ERI – pasivní přístroj, který hodnotí stav objektu v dynamice a nemá obdoby v celosvětové praxi. Toto je zásadní předností ERI jako lékařské technologie.

V ERI se používá nový způsob předložení bioinformace o organismu.
Tato lékařská technologie ERI se zásadně liší použitím rozboru dynamiky spektrálního stavu organismu, na základě použití wavelet-přeměny (Wavelet approach = WA).
Wavelet-přeměna se liší od jiných druhů spektrální analýzy kvantitativním představením dříve neregistrovaných složek, spojených s fázovým diagramem příznaků, které popisují stav objektu. Všechny dnes známé způsoby analýzy signálů je možné rozdělit na hodnotící plošné a objemové charakteristiky. Lékařská technologie KME umožňuje analyzovat objemové charakteristiky zkoumaného signálu, což zajišťuje zásadně novou úroveň analýzy, která byla dříve nedostupná pomocí tradičních metod spektrální analýzy.

Zdroj: http://www.kmeswiss.com

Diagnostika ERI

 

 

 

 

 

 

[wpdevart_like_box profile_id=“1390793044514773″ connections=“show“ width=“300″ height=“550″ header=“small“ cover_photo=“show“ locale=“en_US“]