Entries by admin

Diagnostika ERI – nejpřesnější diagnostika lidského organizmu

Diagnostika ERI je systém podpory lékařských rozhodnutí a analýz, který pomáhá lékaři rozhodovat v průběhu diagnostiky zdravotního stavu pacienta a volby způsobu léčení. Jeho široké uplatnění je nejen v nemocnicích a léčebných ústavech, ale i v mobilních zdravotních prostředcích či pro použití rodinnými a sportovními lékaři. Diagnostika ERI je nástrojem k lékařskému vyšetření a umožňuje stanovit široké […]

Slovo úvodem MUDr. E. Záhumenský

Vážení přátelé, vítáme Vás na těchto stránkách, které jsou určeny především těm z Vás, kteří se rozhodli změnit svůj dosavadní způsob života k lepšímu. V dnešní době na nás působí mnoho nepříznivých vlivů, jsme pohodlní a utápíme se ve stereotypech. Každodenní rutina nákupů nekvalitních potravin v supermarketech, tepelně upravovaná a znehodnocená, prázdná, z velké části […]